Onze Diensten

Beveiliging

Persoonsbeveiliging

In geval dat uw veiligheid of de veiligheid van uw naasten in gevaar komt wordt persoonsbeveiliging noodzakelijk. Lees meer

^

Helaas is de hedendaagse realiteit dat steeds meer personen met een bepaald achtergrond of vermogen te maken krijgen met bedreigingen, geweld en of afpersingen. Denk hierbij aan zakenlieden, hooggeplaatste personen, politici, artiesten etc. Munimentum Group is gespecialiseerd in het beveiligen van personen en hun bezittingen. Analyse, planning en uitvoering van de beveiliging wordt gezamenlijk met de opdrachtgever nader besproken en geïmplementeerd in uw situatie.

Beveiligingsmedewerkers

Ons team met een uitgebreid achtergrond in de beveiliging werkt uiterst professioneel, secuur, analytisch en discreet.
Lees meer

^

Dit zodat de gasten een veilig gevoel ervaren maar niet direct worden geconfronteerd met beveiliging. Denk hierbij aan congressen, VIP feesten en of besloten feesten met hoogwaardigheidsbekleders. Dit zorgt voor een gemoedelijke sfeer waarbij de veiligheid alsnog in hoge mate wordt gewaarborgd. Al onze medewerkers hebben hoge kwalificaties en zijn experts in het hoger segment van de beveiliging.

Observatie

Observatie maatregelen zijn in verschillende vormen toe te passen afhankelijk van uw situatie en risicoprofiel.Lees meer

^

Preventieve observatie is een van de middelen die kan worden geïmplementeerd om het dreigingsrisico te minimaliseren. Daarnaast kan men ook gebruik maken van observatie diensten om meer informatie te vergaren. Munimentum Group analyseert uw situatie en maakt gebruik van hoog kwalificeerde observanten die gespecialiseerd zijn in het gehele proces.

Professioneel vervoer

Directiechauffeur

Ons team van chauffeurs zijn allen in het bezit van minimaal een CCV-D1 certificaat.
Lees meer

^

Door het inhuren van een gecertificeerde directiechauffeur bij Munimentum Group zet u uw reistijd om in productieve werkuren. Dit levert u meer tijd, gemak en veiligheid op en kunt u zich volledig focussen op uw werk.

Veiligheidschauffeur

Bestaan er risico’s voor uw veiligheid? Raadpleeg onze risicoanalyse.
Lees meer

^

Als na het persoonlijk gesprek en de risicoanalyse blijkt dat er risico’s bestaan voor uw veiligheid wordt u een veiligheidschauffeur aangewezen. Dit kan in combinatie met beveiliging/begeleiding worden ingevoerd wat bij ons vanzelfsprekend op een discrete manier gebeurt. Onze specialistische afdeling zal uw situatie uitvoerig analyseren en passende maatregelen nemen.

Beveiligd Vervoer

Risico’s met vervoeren van een pakket of documentatie met gevoelige informatie?
Lees meer

^

Mochten er risico’s bestaan voor het vervoeren van een pakket of documentatie met gevoelige informatie, neemt u dan contact met ons op zodat wij u hierin kunnen adviseren en uw pakket veilig bij de eindbestemming krijgen. Van onopvallende voertuigen tot gepantserd vervoer staan wij tot uw beschikking. Wij staan constant in verbinding met een internationaal opererende meldkamer en hebben te allen tijden een track and trace systeem met alarmfunctie in onze voertuigen waardoor we direct in contact kunnen komen met de veiligheidsdiensten bij afwijkende situaties.  

Tourmanagement

Alles van A tot Z geregeld zodat de artiest zich alleen maar druk hoeft te maken voor zijn optreden.
Lees meer

^

Alles van A tot Z wordt door ons professionele team geregeld. Chauffeur, begeleider, Personal Assistant (PA) en contactpersoon op locatie. Dit alles valt binnen de taken van onze ervaren en professionele tourmanagers die de performer overal naartoe brengen en vervolgens weer veilig thuis afzetten.

Consultancy & Training

Risicomanagement

Het continu proces dat ten aanzien van de doelstelling risico’s identificeert en beoordeelt wordt door ons met zorgvuldigheid gedaan.
Lees meer

^

Met verschillende methodieken analyseren wij de veiligheidsrisico’s en minimaliseren wij deze met behulp van de te treffen maatregelen.

Intelligence Services

Wij verzamelen voor u de nodige informatie betreft een gebied of land waar u naartoe reist.
Lees mee

^

Alle risico’s, maatregelen, restricties en overige belangrijke zaken worden bij onze cliënten aangeleverd in de vorm van een country risk report. Zo kunnen beiden partijen samen de risico’s en de te nemen maatregelen bepalen. Ook internationale achtergrondonderzoeken van bedrijven en/of personen behoren tot onze mogelijkheden.

Security Trainingen

Onze specialistische trainingen hebben als hoofddoel om de bewustzijn van de cursisten te verhogen en om (afwijkend) gedrag, houding en lichaamstaal te leren herkennen om zo situaties en personen beter in te schatten en hierop in te spelen.
Lees meer

^

Hierbij is het key-element (zelf)bewustzijn.
Daarnaast worden de elementen gedragsherkenning, lichaamstaalanalyse, communicatie en vraagtechnieken behandeld. Onze trainingsprogramma’s kunnen worden uitgebreid met conflicthantering, omgaan met agressie en geweld, weerbaarheid en aanhoudingstechnieken voor specifieke doelgroepen.